GOVERNAR PER A TOTHOM ES POSSIBLE!

PROGRAMA ELECTORAL DELS SOCIALISTES DE PORRERES

psibporreres | 18 Maig, 2015 00:18

INTRODUCCIÓ

El proper dia 24 hi ha les eleccions locals, en la que s’elegirà el nou consistori, però no només es una eleccions per decidir quines persones regiran l’Ajuntament, es molt més que això, son les eleccions en les que triam si volem que continuï la política tal com l’hem conegut fins ara, o volem un canvi cap a una nova manera de governar, cap a un govern dels ciutadans, en el que els porrerencs i porrerenques siguin importants sempre, i només cada 4 anys com fins ara. Es tria si volem seguir com fins ara, o apostar per una candidatura que vol fer feina per la gent sense esperar res a canvi, sense cap interès econòmic en les eleccions, i que l’únic que vol es treballar per millorar el nostre poble sense esperar res a canvi. Es tria si volem que hi hagi màxim transparència, sobretot econòmica o no. En definitiva, els porrerencs i porrerenques triarem si ens volem enganxar a la onada de canvi que demana la societat en general o volem que tot segueixi igual.

El nostre programa electoral, es el programa de tots els porrerencs i porrerenques, perquè ha estat elaborat en un procés participatiu que ha durat més de 1 any, i en el que hem anat recollint les opinions, suggerències, propostes,... que ens ha anat fent arribar la gent , tant directament, com participant a les assemblees obertes que hem anat fent, i també en les reunions que hem anat tenint amb diferents associacions del nostre poble.

Es un programa molt realista, i que sobretot parla d’un canvi en la manera de governar, en la manera de gestionar l’Ajuntament, aplicant el principi de democràcia participativa, es a dir, que la gent participi en la presa de decisions de l’Ajuntament, el principi de transparència i un sistema de control de la gestió de l’equip de govern per part dels porrerencs i porrerenques.

El programa, a més de les propostes principals, de canvi de manera de fer les coses, també recull les propostes que ens han anat fent arribar els ciutadans. Tot i això, el nostre principal compromís, es que no es farà cap gran iniciativa sense consultar-la amb la gent, per tant, abans de dur a terme cap gran projecte, s’hauran de donar dues condicions, la primera es que sigui viable econòmicament, ja que no volem hipotecar l’Ajuntament més del que hi està, i segona que siguin aprovats pels porrerencs i porrerenques en consulta popular.

EIXOS BÀSICS

Els 12 eixos bàsics del nostre programa, són els següents:

1.       PER UNA VERTADERA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA.

S’aplicarà a l’Ajuntament de Porreres el principi de democràcia participativa, duent a consulta popular totes les grans iniciatives que es duguin a terme, i l’elaboració dels pressuposts anuals, per a que siguin aprovats en votació popular.

2.       LA TRANSPARÈNCIA COM A EIX VERTEBRADOR DE TOTES LES POLITÍQUES.

El principi de transparència, sobretot econòmica, s’aplicarà a totes les actuacions, publicant informe de viabilitat econòmica de totes les iniciatives i contractacions. Es publicarà anualment un informe d’obtenció i assignació dels fons públics.

3.       CONTROL POPULAR DE LA GESTIÓ MUNICIPAL.

Anualment es realitzarà una consulta popular sobre la gestió de cada regidor responsable d’una àrea de govern i de la batlia, per conèixer la valoració que fa la gent de la feina feta, i adoptar mesures en cas de no ser aprovada la gestió.

4.       ACTUACIONS ENCAMINADES A LA REDUCCIÓ DEL DEUTE PÚBLIC.

Es reclamarà el deute que tenen les administracions superiors amb l’Ajuntament, pels mitjans que siguin necessaris; i es renegociarà el deute que té l’Ajuntament amb els bancs per tal d’alleugerir la càrrega d’interessos que es suporten actualment.

5.       UNS SERVEIS MUNICIPALS PÚBLICS I DE QUALITAT.

Es farà una aposta decidida per a que els serveis municipals siguin de gestió pública, per tal de que siguin de màxima qualitat. En els casos que no sigui possible s’aplicarà el principi d’igualtat i transparència en les contractacions.

6.       LA SEGURETAT CIUTADANA, A L’ALÇADA DE LES NECESSITATS DEL MUNICIPI.

La millora de la seguretat ciutadana serà un dels objectius irrenunciables de la legislatura, i passarà per un augment de la vigilància i la implantació de policia local durant les 24 hores.

7.       EL TREBALL, UN DRET BÀSIC.

El treball, es un dels drets bàsics recollits a la constitució, per això s’articularan polítiques per tal d’ajudar, sobretot als col·lectius amb més dificultats, joves i majors de 45 anys, a aconseguir un lloc de treball digne.

8.       SALUT, DEPENDÈNCIA I SERVEIS SOCIALS.

La salut, la gent depenent i els més necessitats s’han de defensar amb totes les forces, per això, es reclamarà de manera decidida un servei metge les 24 hores, la construcció del Centre de Dia, i es vetllarà per a que els serveis socials arribin a totes les persones amb necessitats bàsiques sense cobrir.

9.       L’EDUCACIÓ ES EL FUTUR.

Sense educació no hi ha futur, per això, lluitarem per a que s’adeqüin els centres educatius dels municipi a les necessitats, i s’aprovaran línies d’ajuda per a llibres i material escolar, i transport dels alumnes que estudiïn fora del municipi.

10.   MILLORA DE LA MOBILITAT.

Es farà una reforma integral de mobilitat del municipi, per tal de millorar la circulació en general i solucionar tots els problemes més puntuals que hi ha als carrers del poble.

11.   LA JOVENTUT, EL FUTUR DE LA SOCIETAT.

S’articularan polítiques de joventut, per incentivar la formació i el desenvolupament dels joves amb uns valors i principis sòlids.

12.   PROMOCIÓ DE LA CULTURA I L’ESPORT.

Es farà una promoció decidida de la cultura mitjançant una estreta col·laboració amb totes les entitats del municipi, que són els grans promotors culturals. I, es recolzaran les entitats esportives, per tal de millorar la promoció i les condicions de la pràctica de l’esport.

PROPOSTES COMPLEMENTARIES

GESTIÓ MUNICIPAL

   

 • Una gestió eficaç, eficient i transparent, posant la màxima atenció a resoldre els problemes del dia a dia a la gent.
 • Fer un Pla de gestió d’infraestructures i espais públics.
 • Creació d’una Oficina d’Informació al ciutadà.
 • Publicació d’un informe anual d’obtenció i assignació de Fons Públics.
 • Millorar l’atenció al públic a l’Ajuntament.
 • Revisar les funcions i la objectivitat en la selecció del personal.
 • Tenir més cura del manteniment i neteja de les zones enjardinades, carrers, places i rondes.
 • Aplicar les ordenances municipals existents o derogar-les si es creu que estan obsoletes, i aprovar-ne de noves.
 • Instal·lar wifi lliure als principals espais públics del poble.
 • Donar el màxim suport a l’agrupació de Protecció Civil per al desenvolupament de la seva tasca.
 • Lluitarem per a que el polvorí de Porreres passi a mans del poble.
 • Desenvolupament d’un pla d’Integració destinat al col·lectiu d’immigrants, que inclogui campanyes d’informació i orientació sobre els seus drets i obligacions com a porrerencs i porrerenques.

 

URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 

 • Demanar la millora de les connexions en transport públic.
 • Manteniment adequat i millora dels camins públics.
 • Revisió de la taxa de fems i implantació de tarifes en funció dels resultats de la recollida selectiva (quan millor es recicli menys es pagarà). I revisió de la taxa de fems a sòl rústic per tal d’abaratir-la. Taxa de residus reduïda per a entitats sense ànim de lucre.
 • Aportar per zones enjardinades que comportin un mínim manteniment.
 • Elaboració d’un Pla Municipal d’Estalvi Energètic.
 • Posar contenidors de recollida selectiva a varis punts del municipi.
 • Instal·lació de papereres “ecològiques” arreu del poble.
 • Millora del clavegueram i pluvials en els llocs on ho requereix i realitzar una revisió i manteniment anuals.
 • Potenciar la Custodia del Territori i la creació d’Horts Comunitaris per tal de millorar el manteniment dels nostres camps.
 • Supressió de les barreres arquitectòniques que encara queden al nostre municipi.
 • Fomentar l’ús de la bicicleta.

 

 

SEGURETAT CIUTADANA

 

 • Implantació del servei de policia local les 24 hores. Dotar d’una major seguretat al poble.
 • Regulació del tancament de carrers i instal·lació de barreres il·luminades o reflectants durant la nit.
 • Millorar la il·luminació nocturna del poble i les rondes.
 • Adequar i aplicar les normes de circulació i senyalitzar millor el poble.
 • Actuacions als carrers que ho requereixin per disminuir-hi la velocitat.

 

SALUT I SERVEIS SOCIALS

 • Augment del nombre de metges i implantar l’atenció sanitària les 24 hores.
 • Potenciar l’atenció sanitària a domicili.
 • Millorar la coordinació entre el sistema assistencial i els serveis socials, per a que arribin a tots els porrerencs i porrerenques que ho necessitin.
 • Adhesió a totes els programes d’educació per la salut a l’àmbit escolar, amb especial ressò als referits al consum de drogues, alcohol i salut afectivosexual.
 • Demanar la “consulta jove” per a l’institut.
 • Disseny de rutes per a l’exercici físic de baix nivell, per tal de fomentar l’esport i la vida activa.
 • Informació detallada i assessorament a les famílies sobre la Llei de Dependència.
 • Demanar la construcció d’un Centre de Dia.

 

ECONOMIA I COMERÇ

 • Creació del “Foro d’Empresaris i Comerciants Porrerencs”.
 • Promoció decidida dels productes locals i de les empreses i artesans de la vila (a fires, congressos, etc.)
 • Promocionar l’agricultura ecològica.
 • Donar el màxim suport als pagesos per a que puguin seguir desenvolupant la seva tasca mitjançant assessorament, ajuda en la tramitació de tot tipus d’ajudes, etc.
 • Promoure els productes més típics de la localitat (albercocs, ametlles, raïm,...) mitjançant estudis de noves demandes de mercat.
 • Adopció i potenciació de mesures per promocionar la compra als comerços locals.

 

CULTURA I PATRIMONI

 • Distribuir les ajudes i subvencions a les entitats i associacions de manera equitativa i totalment transparent.
 • Escometre la obertura de la Fosa del Cementiri per tancar les ferides que queden obertes de la Guerra Civil, i concloure amb la darrera fase de la Recuperació de la Memòria Històrica.
 • Per tal d’incentivar i promoure la recerca en temes de caire local, establir ajudes en forma de convocatòries de beques i/o premis.
 • Promocionar el Museu (programes educatius, tallers, exposicions d’artistes locals i altres).
 • Crear un Casal d’Entitats, adequat a les necessitats de les entitats.
 • Realització anual d’una Fira d’Entitats, per promocionar la tasca de totes les entitats del municipi.
 • Actualitzar i adaptar a les necessitats actuals l’escola de música i donar el màxim suport a la filharmònica porrerenca.
 • Manteniment i promoció de Radio Porreres.
 • Donar el màxim suport a la Gent Gran (mitjançant l’Associació de Gent Gran) en la realització de les seves activitats.
 • Potenciar de manera decidida el teatre.
 • Assessorament a les entitats i associacions en matèria de subvencions, ajudes, etc., i en la realització dels tràmits per a sol·licitar-les.
 • Fer una nova edició de “La Història de Porreres”, més completa i actualitzada.
 • Dinamitzar i mantenir en condicions adients la Biblioteca Municipal.
 • Dotar d’un mobiliari adient a l’arxiu municipal.
 • Continuar treballant en la declaració de Bé d’Interès Cultural de l’Oratori de La Creu.
 • Millorar l’entorn, la neteja i l’enllumenat de Monti-sion.

 

 ESPORTS

 

 • Fer un Pla de manteniment i gestió de les instal·lacions esportives.
 • Ajudes clubs esportius en funció de la seva activitat i implicació en la promoció del poble a través de la organització d’events i la pràctica de l’esport.
 • Potenciar les ajudes a l’esport base.
 • Manteniment adequat i millora per adaptar-lo a l’ús que té a les instal·lacions del Camp Municipal d’Esports.

 

JOVENTUT

 • Ajudar i orientar als joves  per a facilitar-los  l’accés al món laboral.
 • Implicar els joves en la participació democràtica.
 • Crear un “ Foro de la joventut porrerenca “  per tal de fer més activitats innovadores.
 • Tornar a posar en funcionament i dinamitzar el Casal de Joves.

 

EDUCACIÓ

 

 • Donar la màxima prioritat a la solució dels problemes que sorgeixin a les escoles (neteja, calefacció,...) i coordinar les actuacions amb les APIMAs.
 • Ajudes per a l’adquisició de llibres de text i en el transport dels nins a les famílies que ho necessitin.
 • Fomentar programes de reutilització de llibres.
 • Sol·licitar que s’imparteixi el batxiller a l’Institut de Porreres.
 • Ampliació de l’Institut i l’Escola Nova.
 • Articular ajudes per a transport pels estudiants del municipi que estudiïn fora del mateix.
 • Fomentar activitats de foment de la lectura mitjançant la biblioteca.

 

 PROMOCIÓ TURÍSTICA 

 

 • Creació d’una guia de visita del municipi, per tal de potenciar els valors paisatgístics, culturals, patrimonials, etc. amb que comptem.
 • Promocionar el turisme rural.
 • Creació de rutes cicloturístiques, visites guiades a elements etnològics i històrics, i rutes gastronòmiques, per tal de fer més atractiu el nostre municipi als visitants.
1 2 3 ... 48 49 50  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb